» මෙම සතියේ තීරු ලිපිය කියවන්න
 
02/02/2014 - ඉරිදා ලංකාදීප
දේශපාලනයට පැමිණීම සහ නිසි කළ ඉවත්වීමට ඇති ආත්ම ශක්තිය
More...
 
26/01/2014 - ඉරිදා ලංකාදීප
චීනයේ සිදුවන වෙළඳ පොළ ප‍්‍රතිසංස්කරණ වල බලපෑම වටහා ගැනීම
More...
 
19/01/2014 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
12/01/2014 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
05/01/2014 - ඉරිදා ලංකාදීප
අධ්‍යාපන ක‍්‍රමයේ ඉලක්ක විය යුතු ජාත්‍යන්තරයේ පැතිරෙන නව ප‍්‍රවනතා
More...
 
29/12/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
22/12/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
15/12/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
08/12/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
01/12/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
උතුර නැගෙනහිර ජන හදවත් දිනා ගන්නා මග කෙරෙහි අවධානය
More...
 
24/11/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
පරිසර හිතකාමී ප‍්‍රවාහනයට දිරි දියයුතු වැඩපිළිවෙලක්
More...
 
17/11/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
10/11/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
03/11/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
27/10/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
20/10/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
ඇමරිකාෙව් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලක්ෂණවලින් අවබේධ කරගත හැකි දැක්ම
More...
 
13/10/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
06/10/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
රාජකීය තැපැල් සේවයෙන් බෙදා හරින පණිවුඩය
More...
 
29/09/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
22/09/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
ආර්ථිකය සම්බන්ධව මහජන අවබෝධය පුලූල් කරන මග
More...
 
15/09/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
08/09/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
ඉඩම් අයිතිය සම්බන්ධ විප්ලවීය තීරණ සංවර්ධනයට ඉවහල් වෙයි
More...
 
01/09/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
25/08/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
18/08/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
කෘෂිකර්මයේ ව්‍යාප්තිය සහ විවිධාංගීකරණයේ වැදගත්කම
More...
 
11/08/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
පක්ෂ දේශපාලනයේ හර පද්ධතියට මතුවූ සියුම් අභියෝග
More...
 
04/08/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
බ‍්‍රසිලයේ මධ්‍යම පැලැන්තියේ නැගීම සමග මතුවන ප‍්‍රවනතා
More...
 
28/07/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
ජනතාවගේ හැසිරීම සහ දේශපාලනය ගමන්කරන දිසාව
More...
 
21/07/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
කෘෂිකර්ම අංශයේ ඵලදායීත්වය නංවන පරිවර්තනයක්
More...
 
14/07/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
විප්ලවයෙන් වසන්තය නොපැමිණි ඊජිප්තුව
More...
 
07/07/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
රාජ්‍ය සේවාවේ විනය, කැපවීම හා ආත්ම ගරුත්වය
More...
 
30/06/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
ධීවර කර්මාන්තය තුළ නවෝදයක් ඇති කරන මග
More...
 
23/06/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
16/06/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
පුරවැසියන්ගේ දියුණුවට පාලකයන් ගත යුතු තීරණ
More...
 
09/06/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
එක රටක අනාදිමත් කාලයක සිට එකට
More...
 
02/06/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
බෞද්ධ දර්ශනය අභියෝගයක් කරගත් වත්මන් සමාජය
More...
 
26/05/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
නිසි මග සොයා යා යුතු ශ‍්‍රී ලංකාවේ සමාජ ආර්ථික දර්ශනය
More...
 
19/05/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
පොදු ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයක් විය යුතු ව්‍යවස්ථාව
More...
 
12/05/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
බලය විමධ්‍යගත කිරීම පොදු ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයක් විය යුතුය
More...
 
05/05/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
පොදු ජනතාව මුහුණ දෙන ගැටලූ
More...
 
28/04/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
ශ‍්‍රමය ගැන ආකල්ප සහ සමාජ ගෝලීයකරණය තුළ කම්කරු දිනය
More...
 
21/04/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
ඉඩම් අයිතිය සහ ප‍්‍රයෝජන ගැනීම සම්බන්ධ නිදහස් ආකල්ප
More...
 
14/04/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
අලූත් අවුරුද්ද සමග අලූත් විය යුතු ලාංකේය ජන සමාජය
More...
 
07/04/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
යටිතල පහසුකම් නිසි ආකාරයට ප‍්‍රයෝජනයට ගැනීම
More...
 
31/03/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
මානව හිමිකම් ප‍්‍රශ්න අතරින් ජාත්‍යන්තර සමාජයට ඇතුළුවීමට අවස්ථාවක් උපයාගැනීම
More...
 
24/03/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
ජීවන වියදම අඩුකිරීමට වෙනුවට ජනතාවගේ ආදායම නැංවීම
More...
 
17/03/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
මහජන මතය විනිවිද දැකීම
More...
 
10/03/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
ශ‍්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ අනාගතයට පදනමක්
More...
 
03/03/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
ලෝකය වෙනස් කරන්නට මුල් විය හැකි කරුණු හයක්
More...
 
24/02/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
17/02/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
ජනතාව සහ දේශපාලනඥයන් සිරකළ නූතන වහල්භාවය
More...
 
10/02/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
අධ්‍යාපනය එකම අරමුණ කර ගැනීමෙන් සිදුවන අයහපත
More...
 
03/02/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
ධෛර්යවන්ත මිනිසුන්ට අනාගතයක් හිමි නිදහස් රටක්
More...
 
27/01/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
ඉන්දියානු දේශපාලන සංස්කෘතියේ නූතන වෙනස්කම්
More...
 
20/01/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
සෞඛ්‍ය ක්ෂේත‍්‍රය ආශ‍්‍රිතව ලොව පැතිරෙන නව ප‍්‍රවනතා
More...
 
13/01/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
සමාජ දියුණුව වෙනුවෙන් ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයේ අනන්‍යතාවයක්
More...
 
06/01/2013 - ඉරිදා ලංකාදීප
2025 දි ඇතිවිය හැකි ජාත්‍යන්තර ස්වභාවය ගැන දැක්මක්
More...
 
30/12/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
වැඩකරන ජනතාව මුහුණ දිය යුතු අභියෝග
More...
 
23/12/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
වැඩකරන ජනතාව මුහුණ දිය යුතු අභියෝග
More...
 
16/12/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
09/12/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
මාධ්‍ය සංස්කෘතියේ ජාත්‍යන්තරව බලපා ඇති අලූත් පෙළඹවීම්
More...
 
02/12/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
ව්‍යුහාත්මක වෙනසකින් විනා පවතින චක‍්‍රයෙන් මිදෙන්නට නොහැකිය
More...
 
25/11/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
18/11/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
චීන සහ ඇමරිකානු නායකයන් පත්කර ගැනීම හා ඔවුන්ගේ ගමන්මග
More...
 
11/11/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
04/11/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
ඉලක්කම් හරඹ වෙනුවට අය වැය තුළින් රටට දර්ශනයක්
More...
 
28/10/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
ගෝලීය ආර්ථිකයේ ස්වභාවය සහ එහි බලපෑම
More...
 
21/10/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
උරුමයක උල්පත් සොයා යා යුතු යුගය හමුවේ අභියෝග
More...
 
14/10/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
ලෝකය යහපත් තැනක් කරන්නට හැකි සාධක පහක්
More...
 
07/10/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
පාසල් අධ්‍යාපනයේ පෙරැළියකට නැවුම් සැලැස්මක්
More...
 
30/09/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
ව්‍යවසායකත්වය අගයන්නට ව්‍යවසායක දිනයක්
More...
 
23/09/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
16/09/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
රාජ්‍ය සේවයේ කාර්ය භාරය විප්ලවීය වෙනසකට
More...
 
09/09/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
වීදි බැසීම වෙනුවට තමන්ගේ ම ව්‍යවසායයකට මග
More...
 
02/09/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
පොදු ජනතාවට ප‍්‍රමාණවත් ආහාර සම්පාදනයේ අභියෝග
More...
 
26/08/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
19/08/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
මහජනතාව වෙනුවෙන් ආර්ථික ඉලක්ක සම්පාදනය
More...
 
12/08/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
ආණ්ඩුවක ජනතා සේවයේ තරම විමසන මැකෙන්සි සංකල්පය
More...
 
05/08/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
රටක පාලනය ජනතාවට දරාගත නොහැකි බව පෙන්වන චාටර් සිටි සංකල්පය
More...
 
29/07/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
ජන දිවියට එල්ල විය හැකි සයිබර් අවකාශයේ තර්ජන
More...
 
22/07/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
අරමුණු දිනන සමාජ සංවිධාන ශක්තිමත් කිරීම අවශ්‍යතාවයකි
More...
 
15/07/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
වාණිජකරණයට ලක්වීමේ අභාග්‍යය ගැන ජගත් ප‍්‍රජාව සංවාදයක
More...
 
08/07/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඉලක්ක විය යුතු නව ප්‍රවනතා
More...
 
01/07/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
වැඩිහිටියන්ට සැලකීම නීතියෙන් නියම කිරීමට පණතක්
More...
 
24/06/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
සහනාධාර මත යැපෙන සමාජ ක‍්‍රමය අහෝසි කිරීම
More...
 
17/06/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
අන්තර් ජාතිකව පැතිරෙන නිර්මාණශීලී ආර්ථිකයක බලය
More...
 
10/06/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
සමාජ උන්නතිය වෙනුවෙන් අලූත් කෝණයකින් බලන දැක්මක්!
More...
 
03/06/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
නව සියවස ඉදිරියේ ජල පරිහරණය සම්බන්ධව ශ‍්‍රී ලාංකික අත්දැකීම්
More...
 
27/05/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
නිසි මග සොයා යා යුතු ශ‍්‍රී ලංකාවේ සමාජ ආර්ථික දර්ශනය
More...
 
20/05/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
අපේක්ෂා කරන ආර්ථික දියුණුව අඩුවන අවස්ථාවක ගත යුතු මග
More...
 
13/05/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
මාධ්‍ය සංස්කෘතියේ අලූත් පෙළඹවීම්
More...
 
06/05/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
29/04/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
22/04/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
ගොවි දන මනා සේ දිනිය යුතු වූ සේ ම ගම් බිම්
More...
 
15/04/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
08/04/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
01/04/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
ජිනීවා යෝජනාවෙන් උගතයුතු පාඩම සහ වත්මන් මෙහෙවර
More...
 
25/03/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
ආකල්ප වෙනසක් තුළින් ආර්ථික පෙරැළියකට
More...
 
18/03/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
11/03/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
සංචාරක ව්‍යාපාරයේ අලූත් අවස්ථා ආර්ථික ශක්තියට පදනමකි
(නැවත ඵල කිරීමකි)
More...
 
04/03/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
සංචාරක ව්‍යාපාරයේ අලූත් අවස්ථා ආර්ථික ශක්තියට පදනමකි
More...
 
26/02/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
19/02/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
ඉන්ධන වෙළදාමේ මහජන සහන සහ යථාර්ථය
More...
 
12/02/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
රාජ්‍ය ධනවාදය පැතිරවීම ලිබරල් ධනවාදයට නිසි විකල්පය ද?
More...
 
05/02/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
බන්ධනාගාරයේ සිදුවීම ඉදිරියේ සමාජයට පැවරෙන වගකීම
More...
 
29/01/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
අලූත් අලූත් දේ නොතනා දැයේ නැගීමක් අපේක්ෂා කළ නොහැකිය
More...
 
22/01/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
15/01/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
ගොවිපොලේ පෙරැළියකට මග සදන සුපිරි පලතුරු
More...
 
08/01/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
ජන සමාජය බලගතු කිරීමේ අලූත් අභියෝගය ඉදිරියේ සමාජ වගකීම
More...
 
01/01/2012 - ඉරිදා ලංකාදීප
අලූත් යුගයකට දොරටු විවර කරන පංච මහා සලකුණු
More...
 
25/12/2011 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
18/12/2011 - ඉරිදා ලංකාදීප
රැඩිකල් ඉස්ලාම් නායකයන් අතර ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී අනන්‍යතාවය සලකුණු කළ තුර්කියේ එර්ඩොගාන්
More...
 
11/12/2011 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
04/12/2011 - ඉරිදා ලංකාදීප
හදවතක් නැති විවෘත ආර්ථිකයෙන් තරගකාරීව නිසි අවස්ථා දිනා ගැනීම
More...
 
27/11/2011 - ඉරිදා ලංකාදීප
නායකත්වය විමසා බැලීමෙන් සමාජ ප‍්‍රගතියට අවකාශයක්
More...
 
20/11/2011 - ඉරිදා ලංකාදීප
මෙම සතියේ තීරු ලිපිය පළ නොවීය
 
13/11/2011 - ඉරිදා ලංකාදීප
පොහොසත්වන ආසියාවේ මෙගා නගර පෙරැළිය
More...
 
06/11/2011 - ඉරිදා ලංකාදීප
යුගයෙන් යුගය වෙනස් කරන අත්දැකීමක හැඩය සාකච්ඡා කිරීම
More...