» මෙම සතියේ තීරු ලිපිය කියවන්න
 
14/08/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
''මට පෙනෙන මාධ්‍ය භුමිකාව'' තීරුලිපිය මෙම සතියේ පලනොවීය
 
07/08/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
කඩුව, දැනුමෝත්පාදනය සහ තාක්ෂණික බෙදීම
More...
 
31/07/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
''මට පෙනෙන මාධ්‍ය භුමිකාව'' තීරුලිපිය මෙම සතියේ පලනොවීය
 
24/07/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
''මට පෙනෙන මාධ්‍ය භුමිකාව'' තීරුලිපිය මෙම සතියේ පලනොවීය
 
17/07/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
''මට පෙනෙන මාධ්‍ය භුමිකාව'' තීරුලිපිය මෙම සතියේ පලනොවීය
 
10/07/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
ස්වාධීන ලේඛනයකින් රටක පැවැත්ම තහවුරු කිරීම
More...
 
03/07/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
මාධ්‍ය ඒකාධිකාරය සහ වෙනස් පැති වලින් ලැබෙන තොරතුරු
More...
 
26/06/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
මාධ්‍ය නිදහස සම්බන්ධව මාධ්‍යවේදී ද්‍රෘෂ්ඨියෙන්
More...
 
19/06/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
පුද්ගලික ජීවිතයට එබෙන්නට මාධ්‍යයට ඇති අයිතිය?
More...
 
12/06/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
තොරතුරු නිරාවරණයවීම තුළ මතුවන කාරණා
More...
 
05/06/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
ස්වභාවික විපත් සන්නිවේදනයේ එහා ඉවුරේ ව්‍යාකූලතා
More...
 
29/05/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
කියන දේ ඇත්ත දැයි හොයාබලන මාධ්‍ය භාවිතාවක්
More...
 
22/05/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
මහා සන්නිවේදනය අධ්‍යයනය කළ යුතු මොහොත
More...
 
15/05/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
ප‍්‍රවෘත්ති නිෂ්පාදනය විය යුත්තේ ජන සමාජයෙන්ය
More...
 
08/05/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
සිනමාව නිර්මාණාත්මක සන්නිවේදන මෙවලමක් වශයෙන්
More...
 
01/05/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
හතරවැනි බලකේන්ද්‍රය ස්වයං පාලිත ව්‍යුහයක් කරගැනීම
More...
 
24/04/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
ගවේශනාත්මක පුවත් පත් කලාවේ නව ප‍්‍රවනතා
More...
 
17/03/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
''මට පෙනෙන මාධ්‍ය භුමිකාව'' තීරුලිපිය මෙම සතියේ පලනොවීය
 
10/04/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
මනුෂ්‍යත්වය සම්බන්ධ මාධ්‍යකරණයක් ඉදිරියට පැමිණි ආකාරය
More...
 
03/04/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
නිර්මාණකරණයේ දී විචාරයක වැදගත්කම
More...
 
27/03/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
''මට පෙනෙන මාධ්‍ය භුමිකාව'' තීරුලිපිය මෙම සතියේ පලනොවීය
 
20/03/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
මාධ්‍ය වාර්තාකරණයේ දරුවන් උදෙසා සීමා මායිම්
More...
 
13/03/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
ක‍්‍රීඩා වාර්තාකරණය අවධානයට වැදගත් වෙන්නේ ඇයි?
More...
 
06/03/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
ගවේශණශීලී මාධ්‍ය භාවිතාව සම්බන්ධ විවිධ පැති
More...
 
28/02/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
මාධ්‍ය ව්‍යුහය තුළ අලූතෙන් නිර්මාණය වන ඕපාදුප ආකෘතිය
More...
 
21/02/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
රූපවාහිනී කර්මාන්තයේ හයවැනි පරම්පරාවේ ආකෘතිය
More...
 
14/02/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
ප‍්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණය සහ තොරතුරු බෙදාහැරීමේ වගකීම
More...
 
07/02/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
ඩිජිටල් යුගයේ සම්ප‍්‍රදායික ලිබරල් සඟරාවකට අත් වූ ඉරණම
More...
 
31/01/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
''මට පෙනෙන මාධ්‍ය භුමිකාව'' තීරුලිපිය මෙම සතියේ පලනොවීය
 
24/01/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
පුවත් පත් ප‍්‍රකාශනය සමාජ මෙහෙවරක් වෙනුවෙන් වෙන් කිරීම
More...
 
17/01/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
ප‍්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අන්තර්ගත ආකෘතිය වෙනස්කිරීම
More...
 
10/01/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
''මට පෙනෙන මාධ්‍ය භුමිකාව'' තීරුලිපිය මෙම සතියේ පලනොවීය
 
03/01/2016 - ඉරිදා ලංකාදීප
පත්තරේ විස්තරය අන්තර් ජාලයට සීමා විය හැකිය
More...
 
27/12/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ගැන සමතුලිත හා සාධාරණ තොරතුරු ලබාගැනීම
More...
 
20/12/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
ජන අභිලාශ සාක්ෂාත් කරන ආකාරයේ මාධ්‍ය තොරතුරු සම්පාදනය
More...
 
13/12/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
''මට පෙනෙන මාධ්‍ය භුමිකාව'' තීරුලිපිය මෙම සතියේ පලනොවීය
 
06/12/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
අන්තර්ජාල ආකෘතියේ ඕපා දුප පැතිරවීමේ උවමනාව
More...
 
29/11/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
මාධ්‍ය රූප රාමු මගින් මතු කරන සමාජ භීතිය
More...
 
22/11/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
සංහිදියාව සහ ප‍්‍රතිසංධානය වෙනුවෙන් පෙනී සිටිය හැකි ආකාරය
More...
 
15/11/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
සුළුතරය වෙනුවෙන් බහුජන මාධ්‍ය වාර්තාකරණය
More...
 
08/11/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
විරෝධතා වාර්තාකරණය සහ එයින් ඇති කරන පීඩනය
More...
 
01/11/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
ආගමික සන්නිවේදනයෙහි සමාජ වැදගත්කම
More...
 
18/10/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
''මට පෙනෙන මාධ්‍ය භුමිකාව'' තීරුලිපිය මෙම සතියේ පලනොවීය
 
11/10/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
භාවිතාව වෙනුවෙන් එක`ගවන මාධ්‍ය ක‍්‍රමවේදයක වැදගත්කම
More...
 
04/10/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
පර්යේෂණ සහ අධ්‍යයන අභ්‍යාසයන්හි නිරතවීමේ වැදගත්කම
More...
 
27/09/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
රූපවාහිනී විකාශය විහිදෙන අලූත් පැති වලින් මතුකරන තතු
More...
 
20/09/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
ජනතා ප‍්‍රශ්න ආමන්ත‍්‍රණය කරන මාධ්‍ය භාවිතාවක්
More...
 
13/09/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
''මට පෙනෙන මාධ්‍ය භුමිකාව'' තීරුලිපිය මෙම සතියේ පලනොවීය
 
06/09/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
''මට පෙනෙන මාධ්‍ය භුමිකාව'' තීරුලිපිය මෙම සතියේ පලනොවීය
 
30/08/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
''මට පෙනෙන මාධ්‍ය භුමිකාව'' තීරුලිපිය මෙම සතියේ පලනොවීය
 
24/08/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
''මට පෙනෙන මාධ්‍ය භුමිකාව'' තීරුලිපිය මෙම සතියේ පලනොවීය
 
09/08/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
අහිතකර බලපෑම් අවම කරන මාධ්‍ය භාවිතාවක් වෙනුවෙන් ප‍්‍රයත්නයක්
(තාක්ෂණික දෝෂයක් මත නැවත පලවීමක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න)
More...
 
02/08/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
අහිතකර බලපෑම් අවම කරන මාධ්‍ය භාවිතාවක් වෙනුවෙන් ප‍්‍රයත්නයක්
More...
 
12/07/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
ජනතාව කරා තොරතුර යැවෙන සුදුසුම ව්‍යුහය වෙනස් වෙයි
More...
 
28/06/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
සමාජ සම්මතයන්ට අභියෝග කිරීමේ වගකීම් සහගත මාධ්‍ය භාවිතාව
More...
 
21/06/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
ඡයාරූප කලාව තාක්ෂණික භාවිතාවෙන් ඔබ්බට කරන මෙහෙවර
More...
 
14/06/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
කාටුන් කලාව ප‍්‍රහසනයක් නොව චිත්‍යාභ්‍යන්තර විවේචනයක් කරගැනීම
More...
 
31/05/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
මාධ්‍ය සමීක්ෂණ පැවැත්වීම සහ සමාජයට ඇති වැදගත්කම
More...
 
03/05/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
සද්ධර්මය සන්නිවේදනය තුළ භාවිතාව හ`දුනා ගැනීම
More...
 
19/04/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
රූපවාහිනියේ දේශපාලන අංශයේ වත්මන් මුහුණුවර හ`දුනා ගැනීම
More...
 
12/04/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
දේශපාලන මාධ්‍ය සහ මාධ්‍ය භාවිතාවේ දේශපාලනය
More...
 
05/04/2015 - ඉරිදා ලංකාදීප
නූතන මාධ්‍යයේ භූමිකාව විචාරයට ලක්කිරීමේ අවශ්‍යතාව
More...