පසුගිය වැඩසටහන් විකාශිත දිනය
01  ආණ්ඩුව හා බදු
      »   1 වැනි වැඩසටහන

     Government and Taxes

      »   1st Program
  14 අගෝස්තු 2016

  14th of August 2016
02  ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය
      »   2 වැනි වැඩසටහන

     Straight Talk on Primary Education

      »   2nd Program
  21 අගෝස්තු 2016

  21st of August 2016
03  ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාහනය
      »   3 වැනි වැඩසටහන

     Straight Talk about Sri Lanka's Transport System

      »   3rd Program
  28 අගෝස්තු 2016

  28th of August 2016
04  ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය
      »   4 වැනි වැඩසටහන

     Sri Lanka’s Health Sector

      »   4th Program
  04 සැප්තැම්බර් 2016

  04th of September 2016
05  රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණය
      »   5 වැනි වැඩසටහන

     Demonizing Privatization

      »   5th Program
  11 සැප්තැම්බර් 2016

  11th of September 2016
06  ජාත්‍යන්තර වශයෙන් දේශපාලඥයන් පිළිබඳ ජනතාව තුළ වැඩෙමින් පවතින අවිශ්වාසය
      »   6 වැනි වැඩසටහන

     The Growing Distrust of Politicians Worldwide

      »   6th Program
  18 සැප්තැම්බර් 2016

  18th of September 2016
07  යුක්තිය හා සමාජ සාධාරණත්වය
      »   7 වැනි වැඩසටහන

     Are Justice and Fairness in the Eye of the Beholder?

      »   7th Program
  25 සැප්තැම්බර් 2016

  25th of September 2016
08  රණවිරුවන්ට ඔවුන්ට උරුම වියයුතු ගෞරවය ලබාදෙමු
      »   8 වැනි වැඩසටහන

     Giving Our War Veterans the Respect they Deserve

      »   8th Program
  02 ඔක්තෝබර් 2016

  02nd of October 2016
09  දේශපාලන පක්‍ෂ හා ජනතා අපේක්‍ෂා
      »   9 වැනි වැඩසටහන

     The Diminishing Clout of Political Parties

      »   9th Program
  08 ඔක්තෝබර් 2016

  08th of October 2016
10  තරුණ පරපුරේ වෘත්තීය අවශ්‍යතා හා ඔවුන්ගේ අනාගතය
      »   10 වැනි වැඩසටහන

     Preparing Our Youth for their Future through Entrepreneurship and Vocational Training

      »   10th Program
  15 ඔක්තෝබර් 2016

  15th of October 2016
11  නව ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සඳහා මහජන අදහස් සලකා
      »   11 වැනි වැඩසටහන

     Diverging Opinions About Our Constitution

      »   11th Program
  22 ඔක්තෝබර් 2016

  22nd of October 2016
12  යුද්ධයෙන් පසු උතුරු නැගෙනහිර තත්වය
      »   12 වැනි වැඩසටහන

     Reconciliation & Healing After the War - Where does it stand

      »   12th Program
  29 ඔක්තෝබර් 2016

  29th of October 2016
13  මැතිඇමතිවරුන්ගේ වාහන භාවිතය
      »   13 වැනි වැඩසටහන

     In our more socially enlightened era, are luxurious official vehicles outdated and incongruous?

      »   13th Program
  05 නොවැම්බර් 2016

  05th of November 2016
14  අලි ඇතුන් සංරක්ෂණය
      »   14 වැනි වැඩසටහන

     Balancing the Need to Protect With Our Traditional And Cultural Practices

      »   14th Program
  12 නොවැම්බර් 2016

  12th of November 2016
15  වැඩිහිටි ජනගහනය
      »   15 වැනි වැඩසටහන

     Coping with an Aging Population

      »   15th Program
  19 නොවැම්බර් 2016

  19th of November 2016
16  රිය අනතුරු වැළැක්වීමේ මාර්ග
      »   16 වැනි වැඩසටහන

     Ways to Prevent Traffic Accidents

      »   16th Program
  26 නොවැම්බර් 2016

  26th of November 2016
17  වෛරී දේශපාලනය
      »   17 වැනි වැඩසටහන

     The Rise of Hate Politics

      »   17th Program
  03 දෙසැම්බර් 2016

  03rd of December 2016
18  ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්
      »   18 වැනි වැඩසටහන

     The Donald Trump phenomenon

      »   18th Program
  10 දෙසැම්බර් 2016

  10th of December 2016
19  විදේශ රැකියා හා ආගමනය
      »   19 වැනි වැඩසටහන

     Foreign Employment And Emigration - A Case Of the Grass Being Greener On the Other Side?

      »   19th Program
  17 දෙසැම්බර් 2016

  17th of December 2016
20  තාක්ෂණය හා නව උත්පාදනය ලෝකය වෙනස් කරන්නේ කෙසේද
      »   20 වැනි වැඩසටහන

     How technology and innovation is changing the world

      »   20th Program
  24 දෙසැම්බර් 2016

  24th of December 2016
21  2017 සඳහා තවදුරටත් ලෝකයේ වෙනස්වීමකට සූදානම්වීම
      »   21 වැනි වැඩසටහන

     Preparing for further global change in 2017

      »   21st Program
  31 දෙසැම්බර් 2016

  31st of December 2016
22  අපනයනයේ වැදගත්කම
      »   22 වැනි වැඩසටහන

     Why Exports are important

      »   22nd Program
  07 ජනවාරි 2017

  07th of January 2017
23  ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා කෘෂිකර්මාන්තයේ අභියෝග
      »   23 වැනි වැඩසටහන

     Feeding the Nation - Food Security & Agriculture Challenges

      »   23rd Program
  14 ජනවාරි 2017

  14th of January 2017
24  ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ ඇති අභියෝගතා
      »   24 වැනි වැඩසටහන

     The Challenges of the Construction Industry in Sri Lanka

      »   24th Program
  21 ජනවාරි 2017

  21st of January 2017
25  දේශපාලන බලය
      »   25 වැනි වැඩසටහන

     The Contradictions And Complimentariness Of the Devolution of Power vs. Centralised Administration For Accelerated Development

      »   25th Program
  28 ජනවාරි 2017

  28st of January 2017
26  පශ්චාත් සත්‍යය
      »   26 වැනි වැඩසටහන

     26th Program

      »   26th Program
  11 පෙබරවාරි 2017

  11th of February 2017
27  නිෂ්පාදන ආර්ථිකය
      »   27 වැනි වැඩසටහන

     Increasing Production & Manufacturing

      »   27th Program
  18 පෙබරවාරි 2017

  18th of February 2017
28  පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල රටට අවශ්‍යද?
      »   28 වැනි වැඩසටහන

     Do We Need Private Universities ?

      »   28th Program
  25 පෙබරවාරි 2017

  25th of February 2017
29  ඩෙංගු මර්ධනය සමාජ වගකීමකි
      »   29 වැනි වැඩසටහන

     29th Programme

      »   29th Program
  04 මාර්තු 2017

  04th of March 2017
30  ඩෙංගු මර්ධනය සමාජ වගකීමකි
      »   30 වැනි වැඩසටහන

     30th Programme

      »   30th Program
  11 මාර්තු 2017

  11th of March 2017
31  සාගර සම්පත් නිසිසේ භාවිතාව
      »   31 වැනි වැඩසටහන

     Importance of the Ocean

      »   31st Program
  18 මාර්තු 2017

  18th of March 2017
32  උද්ඝෝෂණය කිරීමේ අයිතිය
      »   32 වැනි වැඩසටහන

     Right to protest

      »   32nd Program
  25 මාර්තු 2017

  25th of March 2017
33  රටේ ආර්ථිකය
      »   33 වැනි වැඩසටහන

     Economic Standard of the Country

      »   33rd Program
  01 අප්‍රේල් 2017

  01st of April 2017
     විකාශය වූයේ නැත
      

     Has not telecast

      
  08 අප්‍රේල් 2017

  08th of April 2017
34  සූර්ය මංගල්යයේ තාක්ෂණික මුහුණුවර
      »   34 වැනි වැඩසටහන

     Technological Appearance of Sun festival

      »   34th Program
  15 අප්‍රේල් 2017

  15th of April 2017
35  ඔබට කොහොමදැයි ඔබ දන්නවාද?
      »   35 වැනි වැඩසටහන

     Dang kohomeda?

      »   35th Program
  22 අප්‍රේල් 2017

  22nd of April 2017
36  සංවර්ධනය නිසා පරිසරයට සිදුවන හානි
      »   36 වැනි වැඩසටහන

     Rising pollution with the developing world

      »   36th Program
  29 අප්‍රේල් 2017

  29th of April 2017
37  මොකක්ද මේ හදිස්සිය?
      »   37 වැනි වැඩසටහන

     37th Programme

      »   37th Program
  06 මැයි 2017

  06th of May 2017
38  GSP+ හා සහන
      »   38 වැනි වැඩසටහන

     GSP+

      »   38th Program
  13 මැයි 2017

  13th of May 2017
39  වෙළඳ ඒකාධිකාරය
      »   39 වැනි වැඩසටහන

     38th Programme

      »   39th Program
  20 මැයි 2017

  20th of May 2017
     විකාශය වූයේ නැත
      

     Has not telecast

      
  27 මැයි 2017

  27th of May 2017
40  වෙළඳ ඒකාධිකාරය
      »   40 වැනි වැඩසටහන

     39th Programme

      »   40th Program
  03 ජූනි 2017

  03rd of June 2017
41  පොසොන් සමයේ අපගේ ආගමීක ජීවිතය පිළිබද විමසා බැලීම
      »   41 වැනි වැඩසටහන

     Short review of our religious life in Poson season

      »   41st Program
  10 ජූනි 2017

  10th of June 2017
42  සමාජයක් ලෙස අප ඍණාත්මක පැතිකඩ පමණක් දකින්නේ ඇයි?
      »   42 වැනි වැඩසටහන

     Why do we always think negative thoughts

      »   42nd Program
  17 ජූනි 2017

  17th of June 2017
43  වසර 39ක සිට ආන්දෝලන යට තුඩුදුන් විධායක ජනාධිපති ධූරය
      »   43 වැනි වැඩසටහන

     Executive Presidency of Srilanka

      »   43rd Program
  24 ජූනි 2017

  24th of June 2017
44  පළාත් පාලන මැතිවරණය
      »   44 වැනි වැඩසටහන

     Provincial council elections

      »   44th Program
  01 ජූලි 2017

  01st of July 2017
45  රට තුල දැවෙන ගැටළුවක් වූ අරගල සහ උද්ඝෝෂන
      »   45 වැනි වැඩසටහන

     Protests against Rights

      »   45th Program
  08 ජූලි 2017

  08th of July 2017
46  සමාජ මාධ්‍ය
      »   46 වැනි වැඩසටහන

     Social Media

      »   46th Program
  15 ජූලි 2017

  15th of July 2017
47  චීනයේ බලපෑම ශ්‍රී ලංකාවට හා ලෝකයට බලපාන ආකාරය
      »   47 වැනි වැඩසටහන

     Chinese development and how it effect to Sri Lanka and to the world

      »   47th Program
  22 ජූලි 2017

  22nd of July 2017
48  ඉතින් අපි වෙනස්විය යුතුද?
      »   48 වැනි වැඩසටහන

     Do we Really need to change?

      »   48th Program
  05 අගෝස්තු 2017

  05th of August 2017
49  පාසැල් නිවාඩු කාලය
      »   49 වැනි වැඩසටහන

     School Vacation

      »   49th Program
  12 අගෝස්තු 2017

  12th of August 2017
50  ඡන්දයක් අවශ්‍යද?
      »   50 වැනි වැඩසටහන

     Do we need an Election ?

      »   50th Program
  19 අගෝස්තු 2017

  19th of August 2017
51  පාසැල් දරුවන්ගේ ප්‍රවාහන සේවා පිළිබද සෑහීමකට පත්විය හැකිද?
      »   51 වැනි වැඩසටහන

     School transport services

      »   51st Program
  02 සැප්තැම්බර් 2017

  02nd of September 2017
52  රට තුළ ජනතාව අතර පැනනගින කැරළි
      »   52 වැනි වැඩසටහන

     Clash of rebellions

      »   52nd Clash of rebellions
  09 සැප්තැම්බර් 2017

  09th of September 2017
53  පොලිතින් ප්ලාස්ටික් භාවිතයෙන් ඉවත්කිරීම
      »   53 වැනි වැඩසටහන

     A ban on Plastic and polythene

      »   53rd Clash of rebellions
  16 සැප්තැම්බර් 2017

  16th of September 2017