Tf fldj Face the Nation h rEmjd idlPd ud,dj#' o fudrf.dvf/ woyi" wj udKh " T u bmr l< fuu jev igy ud,dj ri rEmjdf Tf ldYh flk' Tf fldf jevigy fndfyduh" u wjOdkh fhd lr ,ef Ofh n,mE wes O ., llvdh K fok .eg`: idlPd #ug" fuu .eg`:f ix$K Ndjh iy udl meslv n|j fa%CIl wjOdkh fhd lr .eugh' wureoy yod ,Odf/ mӨj, " hdmkh iy y%Kdu,h weu`: Wur kef.kr Oh n,mE fYj, fjfik ck;dj" wdnd; rKrej" T" ;. j oHd,f " hdmkf fjh lrk wdrCIl wxY ,Od iy o%fl k.rj, ck;dj o Tf fldj u K .eo llvdh w;r y'
 
hdmkf uyck ;ld,h wi, - Ofh vdjg mr hdmkf jeh iu
 
     
 
 
hdmkf :dk.; wdr"Il wxY ,Odg ijfo
 
     
 
wureoy Nghf/ {dt Tf/ "nr jr og #h
 
     
 
     
lE., - r"lk t fjfik ck llvdhu" iu ixjdohl    
 
     
 
     
   
 
   
y"uk jehg ijfo  
 
     
 
 
   
   
p; Yd,df ^jx.; ckdms fuodi uy;df/ merm jyk& ueo fld<U jd iu    
 
     
 
   
   
   
T - w/. joHd, iu ckjd0l Wou ueo l;dnyl