පසුගිය වැඩසටහන් විකාශිත දිනය
145  අවසාන වැඩසටහන - පසුගිය වැඩසටහන් දෙස නැවත විමසා බැලීමක්
      »  145 – කොටස් (i)
  21 දෙසැම්බර් 2015
144  අපි නිදහස්ද?
      »  144 – කොටස් (i)
  14 දෙසැම්බර් 2015
143  ලෝකය වෙනස් කරන පුද්ගලයන්
      »  143 – කොටස් (i)
  07 දෙසැම්බර් 2015
142  ත්‍රස්තවාදය ජාත්‍යන්තරව හිස එසවීම
      »  142 – කොටස් (i)
  30 නොවැම්බර් 2015
141  ලෝකයේ නායකයන් පත්කිරීම, බිහිවීම පිළිබඳ කරුණු
      »  141 – කොටස් (i)
  23 නොවැම්බර් 2015
140  අධ්‍යාපනය හා උද්ඝෝෂණ
      »  140 – කොටස් (i)
  16 නොවැම්බර් 2015
139  කෘෂීකර්මාන්තයේ පුනරුදයක් උදෙසා
      »  139 – කොටස් (i)
  09 නොවැම්බර් 2015
138  චීනයේ ආර්ථිකය ඇතුළු කරුණු පිළිබඳ
      »  138 – කොටස් (i)
  02 නොවැම්බර් 2015
137  බටහිර නැගීම හා ඒ හරහා ආසියා රටවල් පිළිබඳ කරුණු
      »  137 – කොටස් (i)
  26 ඔක්තෝබර් 2015
136  වාහන තදබදය හා එහි බලපෑම්
      »  136 – කොටස් (i)
  19 ඔක්තෝබර් 2015
135  අපරාධ සම්බන්ධ කරුණු
      »  135 – කොටස් (i)
  12 ඔක්තෝබර් 2015
134  එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පිළිබඳ කරුණු
      »  134 – කොටස් (i)
  05 ඔක්තෝබර් 2015
133  ජාතීන් අතර පවතින සංහිදියාව
      »  133 – කොටස් (i)
  28 සැප්තැම්බර් 2015
132  ආර්ථිකයේ වෙනස්වීම් සඳහා බලපාන සාධක
      »  132 – කොටස් (i)
  21 සැප්තැම්බර් 2015
131  මානව හිමිකම්
      »  131 – කොටස් (i)
  14 සැප්තැම්බර් 2015
130  රැකියා පිළිබද කරුණු
      »  130 – කොටස් (i)
  07 සැප්තැම්බර් 2015
129  අනන්‍යතාව
      »  129 – කොටස් (i)
  31 අගෝස්තු 2015
128  නව ආණ්ඩුව හා එහි ඇති අභියෝග
      »  128 – කොටස් (i)
  24 අගෝස්තු 2015
127  නායකයෝ හා නායකත්වය
      »  127 – කොටස් (i)
  08 අගෝස්තු 2015
126  භාෂා ව්‍යාප්තිය හා තාක්ෂණික ලෝකය
      »  126 – කොටස් (i)
  01 අගෝස්තු 2015
125  පොරොන්දු දේශපාලනය
      »  125 – කොටස් (i)
  25 ජූලි 2015
124  දේශපාලනය, මාධ්‍ය හා අනාගතය
      »  124 – කොටස් (i)
  13 ජූලි 2015
123  මහජන නියෝජිතයන් පත්කිරීම
      »  123 – කොටස් (i)
  06 ජූලි 2015
122  තාක්ෂණික ලෝකය
      »  122 – කොටස් (i)
  29 ජූනි 2015
121  විසිවන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබද තවත් ඇසකින්
      »  121 – කොටස් (i)
  22 ජූනි 2015
120  ණය
      »  120 – කොටස් (i)
  15 ජූනි 2015
119  නව මැතිවරණ ක්‍රමයක්
      »  119 – කොටස් (i)
  08 ජූනි 2015
118  අධිකරණය
      »  118 – කොටස් (i)
  01 ජූනි 2015
117  ආර්ථිකයේ විවිධ තල
      »  117 – කොටස් (i)
  25 මැයි 2015
116  වංචා හා දූෂණ
      »  116 – කොටස් (i)
  18 මැයි 2015
115  පන්ති අරගලය
      »  115 – කොටස් (i)
  11 මැයි 2015
114  ආර්ථිකය
      »  114 – කොටස් (i)
  27 අප්‍රේල් 2015
113  රජය හා සහනාධාර
      »  113 – කොටස් (i)
  20 අප්‍රේල් 2015
112  අලුත් අවුරුද්ද සමග නොවෙනස්ව පවතින සංස්කෘතිය හා එහි සම්ප්‍රදායන්
      »  112 – කොටස් (i)
  13th අප්‍රේල් 2015
111  අයිතිවාසිකම්
      »  111 – කොටස් (i)
  06 අප්‍රේල් 2015
110  ව්‍යවස්ථා
      »  110 – කොටස් (i)
  30 මාර්තු 2015
109  කෘෂිකර්මාන්තය
      »  109 – කොටස් (i)
  23 මාර්තු 2015
108  පොදුජනතාව සමග විදේශ සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම
      »  108 – කොටස් (i)
  16 මාර්තු 2015
107  නව මාධ්‍ය තුළින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කෙරෙහි ඇති නැඹුරුව
      »  107 – කොටස් (i)
  09 මාර්තු 2015
106  රටවල් අතර සම්බන්ධතා
      »  106 – කොටස් (i)
  02 මාර්තු 2015
105  මානව හිමිකම්
      »  105 – කොටස් (i)
  23 පෙබරවාරි 2015
104  නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් කරා
      »  104 – කොටස් (i)
  16 පෙබරවාරි 2015
103  බලය විමධ්‍යගත කිරීම
      »  103 – කොටස් (i)
  09 පෙබරවාරි 2015
102  නව පාසැල් වාරය සහ අධ්‍යාපන අරමුණු
      »  102 – කොටස් (i)
  26 ජනවාරි 2015
101  මෙතෙක් විකාශය වූ වැඩසටහන් සියය පිළිබද විශේෂ විකාශයක්
      »  101 – කොටස් (i)
  19 ජනවාරි 2015
100  පාප්තුමාගේ ශ්‍රීලංකා සංචාරය
      »  100 – කොටස් (i)
  13 ජනවාරි 2015
99  තෙල්
      »  99 – කොටස් (i)
  29 දෙසැම්බර් 2014
98  ව්‍යවස්ථාදායකය
      »  98 – කොටස් (i)
  22 දෙසැම්බර් 2014
97  සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාර හා ආර්ථිකය
      »  97 – කොටස් (i)
  15 දෙසැම්බර් 2014
96  මාධ්‍ය මඟින් කියවෙන නායකත්වය
      »  96 – කොටස් (i)
  08 දෙසැම්බර් 2014
95  අලුත් ආර්ථික සංකල්ප තුළින් ආර්ථිකය නැංවීම
      »  95 – කොටස් (i)
  01 දෙසැම්බර් 2014
94  උතුර හා දකුණ යා කිරීම තුළින් වන සම්බන්ධතාව
      »  94 – කොටස් (i)
  24 නොවැම්බර් 2014
93  රැකියා හිඟය
      »  93 – කොටස් (i)
  17 නොවැම්බර් 2014
92  නිෂ්පාදකයා සඳහා සහතික මිලකුත් පාරිභෝගිකයා සඳහා සාධාරණ මිලක්
      »  92 – කොටස් (i)
  10 නොවැම්බර් 2014
91  විදේශ සේවය
      »  91 – කොටස් (i)
  03 නොවැම්බර් 2014
90  නොබෙල් ත්‍යාග ලාභීන් අළලා ළමා ආරක්ෂණය
      »  90 – කොටස් (i)
  27 ඔක්තෝබර් 2014
89  අධ්‍යාපනය හා උසස් අධ්‍යාපනය
      »  89 – කොටස් (i)
  20 ඔක්තෝබර් 2014
88  අරාබි වසන්තයෙන් පසුව රාජ්‍ය පාලනයේ වෙනස් ආකෘති
      »  88 – කොටස් (i)
  13 ඔක්තෝබර් 2014
87  එකිනෙකට වෙනස් ආකල්ප හා දර්ශන ඇති රටවල් සමඟ මැදිව ගණුදෙනු කරන ආකාරය
      »  87 – කොටස් (i)
  01 ඔක්තෝබර් 2014
86  පළාත් සභා හා බලය බෙදා හැරීම
      »  86 – කොටස් (i)
  26 සැප්තැම්බර් 2014
85  නව මාධ්‍ය
      »  85 – කොටස් (i)
  17 සැප්තැම්බර් 2014
84  බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ කාර්යක්ෂමතාවය සහ සංවර්ධනය
      »  84 – කොටස් (i)
  10 සැප්තැම්බර් 2014
83  දේශපාලන බලය
      »  83 – කොටස් (i)
  03 සැප්තැම්බර් 2014
82  දූෂණය
      »  82 – කොටස් (i)
  27 අගෝස්තු 2014
81  ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධන අභියෝග
      »  81 – කොටස් (i)
  20 අගෝස්තු 2014
80  විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය
      »  80 – කොටස් (i)
  06 අගෝස්තු 2014
79  මානව අයිතිවාසිකම්
      »  79 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i)
  23 ජුලි 2014
78  ආර්ථික කරුණු ජීවිතයට බලපාන හැටි
      »  78 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i)
  16 ජුලි 2014
77  රටවල් අතර මැදිහත් වීම
      »  77 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i)
  09 ජුලි 2014
76  ලෝකයේ සිදුකෙරෙන ගණුදෙනු අපේ ආර්ථිකයට බලපාන හැටි
      »  76 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i)
  02 ජුලි 2014
75  ලෝකයේ පවතින ජනවාර්ගික හා ආගමික බෙදීම්
      »  75 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i)
  25 ජූනි 2014
74  ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ නායකත්වය
      »  74 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i)
  18 ජූනි 2014
73  සාගරය මඟින් ආර්ථිකයට ලෝකයට වන බලපෑම
      »  73 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i)
  11 ජූනි 2014
72  නිෂ්පාදනය
      »  72 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i)
  04 ජූනි 2014
71  පරිවර්තනය
      »  71 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i)
  28 මැයි 2014
70  ඉන්දියානු මැතිවරණය
      »  70 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i)
  21 මැයි 2014
69  සමාජයේ තරගකාරීත්වය හා වේගය නිසා පැන නැගෙන ප්‍රශ්න
      »  69 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i)
  07 මැයි 2014
68  ආර්ථිකය
      »  68 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i)
  30 අප්‍රේල් 2014
67  ඉන්දියාවේ මැතිවරණ
      »  67 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i)
  24 අප්‍රේල් 2014
66  කාලගුණය වෙනස්වීම
      »  66 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i)
  16 අප්‍රේල් 2014
65  සමාජයේ සමගිය හා සමාදානය
      »  65 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i)
  02 අප්‍රේල් 2014
64  මධ්‍යම පන්තියේ වර්ධනය
      »  64 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii)
  19 මාර්තු 2014
63  ඉන්දියානු සාධක
      »  63 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii)
  12 මාර්තු 2014
62  පළාත් සභා මැතිවරණය
      »  62 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  05 මාර්තු 2014
61  ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයේ ප්‍රවණතා - තායිලන්තය, ඉන්දියාව හා යුක්රේනය හි මෑතදී සිදුවූ සිදුවීම්
      »  61 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  26 පෙබරවාරි 2014
60  බැංකු හා මුල්‍ය ආයතන
      »  60 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii)
  12 පෙබරවාරි 2014
59  නිදහස් දිනය
      »  59 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii)
  05 පෙබරවාරි 2014
58  එතනෝල් මගින් ආර්ථික, දේශපාලනික හා සමාජීය වශයෙන් ඇති බලපෑම
      »  58 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  22 ජනවාරි 2014
57  ජනතාව සදහා වන නීතීය
      »  57 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii)
  22 ජනවාරි 2014
56  අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් අභියෝග
      »  56 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  01 ජනවාරි 2014
55  2013 වසරේ රට තුළ ආර්ථිකමය, සමාජයීය වශයෙන් පසු විපරම
      »  55 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  25 දෙසැම්බර් 2013
54  පසුගිය කාලයෙහි ජාත්‍යන්තරය සමග ඉරානය ක්‍රියාත්මක කල නෙයෙෂ්ටික අවි හා දේශපාලන ගනුදෙනු
      »  54 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  18 දෙසැම්බර් 2013
53  උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්, ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන උපාය මාර්ග වලට එකතු කර ගැනීම
      »  53 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  04 දෙසැම්බර් 2013
52  ලෝක පරිවර්තනය හා එහි බලපෑම
      »  52 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  27 නොවැම්බර් 2013
51  පොදු රාජ්‍ය නායක සමුළුව දෙස විමසා බැලීමක්
      »  51 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  20 නොවැම්බර් 2013
50  තොරතුරු තාක්ෂණික යුගයේ අස්ථාවර සහ කැළබිලි සහගත ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා
      »  50 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  13 නොවැම්බර් 2013
49  පොදු රද මඩුලුව
      »  49 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii)
  06 නොවැම්බර් 2013
48  ඇමෙරිකානු ආණ්ඩුව වසා දමයි
      »  48 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii)
  23 ඔක්තෝබර් 2013
47  මත්ස්‍ය කර්මාන්තයේ සිට නාවික ගමනාන්තය දක්වා හා අප සමුද්‍රයේ අභ්‍යන්තර හා භාහිර ජලජ සම්පත
      »  47 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  16 ඔක්තෝබර් 2013
46  වී වගාව ආර්ථිකයට බලපාන හැටි
      »  46 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  09 ඔක්තෝබර් 2013
45  විවෘත ආර්ථිකය තුල පෞද්කලීකරණය කිරීමේ ක්‍රියාකලාපය
      »  45 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  02 ඔක්තෝබර් 2013
44  අන්තර්ජාතික සම්බන්ධතා
      »  44 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  18 සැප්තැම්බර් 2013
43  ශ‍්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ප‍්‍රතිපත්තිය
      »  43 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii)
  11 සැප්තැම්බර් 2013
42  ශ්‍රීලංකාවේ බදු ප්‍රතිපත්තිය
      »  42 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii)
  04 සැප්තැම්බර් 2013
41  ප්‍රජාතන්තවාදය හා දේශපාලනය
      »  41 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  28 අගෝස්තු 2013
40  වත්මන් ලෝක ආර්ථික වාතාවරණය ශ්‍රීලංකාවට අත්වන බලපෑම
      »  40 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  21 අගෝස්තු 2013
39  ප්‍රජාතන්තවාදය හා මැතිවරණ ක්‍රමය
      »  39 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  14 අගෝස්තු 2013
38  අවශ්‍යතාව මත පැනනැගෙන උද්ඝෝෂණ සහ ජනතා නැගිටීම්
      »  38 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  07 අගෝස්තු 2013
37  පාරිභෝගික වාදය
      »  37 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  31 ජූලි 2013
36  කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබද නැවත සිතාබැලීම
      »  36 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  24 ජූලි 2013
35  ඊජිප්තුවේ වසරකට එහා බැදී බලාපොරොත්තු හා යථාර්තයන්
      »  35 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  17 ජූලි 2013
34  අධ්‍යාපනයේ විකාශය
      »  34 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  10 ජූලි 2013
33  ඉන්දු ශ්‍රී ලංකා සමිබන්ධතාවල විවිධ මුහුණුවර පිරික්සීම
      »  33 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  04 ජූලි 2013
32  මැද ආදායම් ලබන රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව
      »  32 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  26 ජුනි 2013
31  13 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය
      »  31 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  19 ජුනි 2013
30  විනෝද ක්‍රීඩා අංශය සංවර්ධනය කිරීමෙන් උදාකරගතහැකි අවස්ථා හා එහි අභියෝග
      »  30 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  12 ජුනි 2013
29  ජාත්‍යන්තර වෙළදාම සහ ජාතික සංවර්ධනයට ආයෝජනයේ ඇති වැදගත්කම
      »  29 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  05 ජුනි 2013
28  අධ්‍යාපනය
      »  28 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i)
  29 මැයි 2013
27  බලය විමධ්‍යගත කිරීමේ විවාදය
      »  27 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  22 මැයි 2013
26  වැඩිහිටි සමාජයේ අභියෝග
      »  26 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  15 මැයි 2013
25  ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි හා බලශක්ති සංවර්ධනය - ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාදාමය
      »  25 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii)
  08 මැයි 2013
24  ශ්‍රමික යුගයෙන් දැනුම පදනම කරගත් යුගයකට යන කම්කරු දිනය
      »  24 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  01 මැයි 2013
23  ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ රට හැරයාමේ සිහිනය සැබෑ වේවිද?
      »  23 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  24 අප්‍රේල් 2013
22  දේශීය සතුවිය යුතු අනන්‍යතාව
      »  22 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  17 අප්‍රේල් 2013
21  අලුත් අවුරුද්ද - විදේශගතව ඉතා මහන්සියෙන් වැඩකරන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් ලැබෙන ආර්ථික දායකත්වය; ආකල්ප වෙනසකින්, අධ්‍යාපනය හා පුහුණුව තුලින් අලුත් ව්‍යවසායකත්වයක් ගොඩනැගීම
      »  21 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  10 අප්‍රේල් 2013
20  ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයත් සමග ඒකාබද්ධ වියයුතු යටිතල පහසුකම් ආයෝජනයක අවශ්‍යතාව
      »  20 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  03 අප්‍රේල් 2013
19  වර්තමාන දේශපාලනඥයන්ගේ නව ප්‍රවණතා
      »  19 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii)
  27 මාර්තු 2013
18  විදුලි බල අර්බුදය
      »  18 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii)
  20 මාර්තු 2013
17  ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල (වෙබ් අඩවියේ ඵල නොවුනි)
     
  13 මාර්තු 2013
16  මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර අවධානය සහ ශ්‍රීලංකාවට බලපාන අයුරු
      »  16 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  06 මාර්තු 2013
15  ශ්‍රී ලාංකීය සංචාරක කර්මාන්තය
      »  15 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii)
  27 පෙබරවාරි 2013
14  සමාජ සාමුහිකත්වය හා ජාතීන් අතර එකමුතු දර්ශනයක අවශ්‍යතාවය
      »  14 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  14 පෙබරවාරි 2013
13  දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කිරීමට වර්ධනය වන අපගේ මැද පන්තියට හැකිවේද?
      »  13 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  13 පෙබරවාරි 2013
12  පොදු ප්‍රවාහනයේදී අප මුහුණදෙන අභියෝග
      »  12 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  06 පෙබරවාරි 2013
11  ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ අභියෝග
      »  11 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  30 ජනවාරි 2013
10  රිසානා නාෆීක් සිද්ධියෙන් උගතහැකි පාඩම්
      »  10 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  23 ජනවාරි 2013
09  ලෝකය පුරා ඇති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වෙනස් මුහුණූවරයන්
      »  9 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  16 ජනවාරි 2013
08  ස්වභාවික විපත් හා එයට මුහුණ දීම
      »  8 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  09 ජනවාරි 2013
07  රැකියා අවස්ථා සමග අධ්‍යාපනය ගැලපීම
      »  7 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii) | (iv)
  02 ජනවාරි 2013
06  සමාජීය පුරවැසියන්ගේ යුතුකම් හා වගකීම්
      »  6 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii) | (iv)
  26 දෙසැම්බර් 2012
05  ණය බරින් නාස්තිවන සමාජ ක‍්‍රමයක ගැටලූ
      »  5 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  19 දෙසැම්බර් 2012
04  ආර්ථිකය පිළිබද පුළුල් ලෙස
      »  4 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  12 දෙසැම්බර් 2012
03  ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ
      »  3 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii) | (iii)
  05 දෙසැම්බර් 2012
02  ජාත්‍යන්තර ආර්ථිකය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට බලපාන ආකාරය
      »  2 වැනි වැඩසටහන – කොටස් (i) | (ii)
  28 නොවැම්බර් 2012
01  ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය
      »  1 වැනි වැඩසටහන
  21 නොවැම්බර් 2012