පසුගිය වැඩසටහන් විකාශිත දිනය
 
27  ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සඳහා අපට විදේශ ආයෝජන, අපනයන,ජාත්‍යන්තර වශයෙන් තරඟකාරී ව්‍යවසායකයින් සහ නව ආදායම් මාර්ග තිබිය යුතුය
      »   27 වැනි වැඩසටහන

     
Economic stabilization alone will not solve our problems. We need fast growth. To achieve this we have to have foreign investment, exports, internationally competitive entrepreneurs and new income avenues
      »   27th Program
 01 අප්‍රේල් 2023

 01st of April 2023
26  ශ්‍රී ලංකාව අයි. එම්. එෆ් අරමුදලෙන් ඉල්ලුම් කල ණය පහසුකම හිමි වීම
      »   26 වැනි වැඩසටහන

     
Obtaining the loan facility applied from IMF
      »   26th Program
 25 මාර්තු 2023

 25th of March 2023
25  මෙරට ජනතාවගේ ආකල්ප වෙනස් කල හැක්කේ කෙසේද?එසේ නම් එය කල හැක්කේ කවර පාර්ශවයකටද?
      »   25 වැනි වැඩසටහන

     
How can the attitudes of the people of this country be changed? If so, which party can do it?
      »   25th Program
 18 මාර්තු 2023

 18th of March 2023
24  ආර්ථික ස්ථායීකරණ පියවරයන් සමඟ වර්ධනය ඉලක්ක කරගත් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිසංස්කරණය සිදු කළ යුතුය
      »   24 වැනි වැඩසටහන

     
Growth oriented policy reforms have to accompany economic stabilization measures
      »   24th Program
 11 මාර්තු 2023

 11th of March 2023
23  ඡන්දයකින් පත්වු පසු රජයක් විසින් කලයුතු කාරණා සහ අන්‍යයන් ලවා රජය සිදුකරගත යුතු කාරණා මොනවාද?
      »   23 වැනි වැඩසටහන

     
What are the things that a government should do after being elected, and how should they get help by others?
      »   23rd Program
 25 පෙබරවාරි 2023

 25th of February 2023
22  ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ හිඟය
      »   22 වැනි වැඩසටහන

     
Medicine Shortage in Sri Lanka
      »   22nd Program
 18 පෙබරවාරි 2023

 18th of February 2023
21  නවීන ආර්ථිකයක තරඟයේ වැදගත්කම සහ නිසි නියාමනය
      »   21 වැනි වැඩසටහන

     
The importance of competition and proper regulation in a modern economy
      »   21st Program
 12 පෙබරවාරි 2023

 12th of February 2023
20  නිදහසේ 75වන සංවත්සරය
      »   20 වැනි වැඩසටහන

     
75 years of Independence
      »   20th Program
 04 පෙබරවාරි 2023

 04th of February 2023
19  ණය ගෙවීම් පැහැර හැරි රාජ්‍යක් ලෙස ලංකාවේ අනාගතය කෙබදු වේද?
      »   19 වැනි වැඩසටහන

     
What will be the future of Sri Lanka as a state that has defaulted on debt payments
      »   19th Program
 28 ජනවාරි 2023

 28st of January 2023
18  ජනමාධ්‍ය
      »   18 වැනි වැඩසටහන

     
Social Media
      »   18th Program
 21 ජනවාරි 2023

 21st of January 2023
17  ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ හරහා ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීමෙන් ආර්ථික වර්ධනය වේගවත් කිරීම
      »   17 වැනි වැඩසටහන

     
Accelerating economic growth By increasing productivity through economic reforms
      »   17th Program
 14 ජනවාරි 2023

 14th of January 2023
16  ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථීක ප්‍රතිසංස්කරණ කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතු වන්නේ, කෙසේද
      »   16 වැනි වැඩසටහන

     
Sri Lanka needs to focus on economic reforms by cutting through vested interests
      »   16th Program
 07 ජනවාරි 2023

 07th of January 2023
15  2022 වසර පිලිබද කෙටි සමාලෝචනයක්
      »   15 වැනි වැඩසටහන

     
The year 2022 in review
      »   15th Program
 31 දෙසැම්බර් 2022

 31st of December 2022
14  කෝවිඩ් වසංගතයට පසු මෙරට සැපයුම් ජාලයට සිදුවූයේ කුමක්ද
      »   14 වැනි වැඩසටහන

     
Challenges & opportunities for Sri Lanka in the post Covid environment
      »   14th Program
 24 දෙසැම්බර් 2022

 24th of December 2022
13  ජී 20 සමග වර්තමාන ලෝක දේශපාලනයේ විවිධ පැති
      »   13 වැනි වැඩසටහන

     
The G20 intergovernmental forum
      »   13th Program
 17 දෙසැම්බර් 2022

 17th of December 2022
12  ශ්‍රී ලංකාව වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වයෙන් මිදී නව ආදායම් මාර්ග දියුණු කර අපනයන, විදේශ ආයෝජන, තරඟකාරිත්වය කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය
      »   12 වැනි වැඩසටහන

     
Sri Lanka has to break away from the present economic model and develop new income streams and focus on exports, foreign investment, competitiveness
      »   12th Program
 10 දෙසැම්බර් 2022

 10th of December 2022
11  නිදහසින් වසර 75කට පසු , අධ්‍යාපන ක්‍රමය සහ රැකියා වෙළඳපොල අතර ඇති පරතරය අඩු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකිවේද?
      »   11 වැනි වැඩසටහන

     
75 years after Independence, can Sri Lanka hope to close the gap between the education system and job market
      »   11th Program
 03 දෙසැම්බර් 2022

 03rd of December 2022
10  බදු ප්‍රතිපත්ති ආර්ථික වර්ධනයට බාධාවක් නොවන බව සහතික කිරීමේ අවශ්‍යතාවය
      »   10 වැනි වැඩසටහන

     
The need to ensure that tax policies do not impede economic growth
      »   10th Program
 26 නොවැම්බර් 2022

 26th of Novemberber 2022
09  මානව අයිතීන් ගරුකරන ශිෂ්ට සම්පන්න රටක් පිලිබද වන සිහිනය
      »   09 වැනි වැඩසටහන

     
Understanding the “system” before trying to change it
      »   09th Program
 19 නොවැම්බර් 2022

 19th of Novemberber 2022
08  විදේශ විනිමය අර්බුදය
      »   08 වැනි වැඩසටහන

     
Examines Sri Lanka’s foreign exchange crisis
      »   08th Program
 12 නොවැම්බර් 2022

 12th of Novemberber 2022
07  පවතින තත්ත්වය වෙනස් කිරීමේ ඇති වැදගත්කම
      »   07 වැනි වැඩසටහන

     
Takes a 360 degree look at system change
      »   07th Program
 05 නොවැම්බර් 2022

 05th of Novemberber 2022
06  මැතිවරණ ක්‍රමයේ වෙනසක අවශ්‍යතාවය
      »   06 වැනි වැඩසටහන

     
Should we hold elections immediately?
      »   06th Program
 29 ඔක්තෝබර් 2022

 29th of October 2022
05  බදු ජනතාවට බරක්ද?
      »   05 වැනි වැඩසටහන

     
How tax systems impose burdens on taxpayers, does it really a burden?
      »   05th Program
 22 ඔක්තෝබර් 2022

 22nd of October 2022
04  ගෝලීයකරණය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය
      »   04 වැනි වැඩසටහන

     
Surviving in the new geopolitical environment
      »   04th Program
 15 ඔක්තෝබර් 2022

 15th of October 2022
03  ලෝකයේ බලශක්ති ප්‍රභවයන් සහ ශ්‍රී ලංකාවට ඇති නව ප්‍රවනතාවන් මොනවාද?
      »   03 වැනි වැඩසටහන

     
Renewable energy resource of Sri Lanka
      »   03rd Program
 08 ඔක්තෝබර් 2022

 08th of October 2022
02  ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුම IMF ද ?
      »   02 වැනි වැඩසටහන

     
Is IMF the solution to the economic crisis?
      »   02nd Program
 01 ඔක්තෝබර් 2022

 01st of October 2022
01  ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් ප්‍රශ්නය
      »   01 වැනි වැඩසටහන

     
Human Rights
      »   01st Program
 24 සැප්තැම්බර් 2022

 24th of September 2022
 
159  ලෝකයේ අලුත් ප්‍රවනතාවය මොකක්ද?
      »   159 වැනි වැඩසටහන

     
What's new in the world with COVID ?
      »   159th Program
 30 මැයි 2020

 30th of May 2020
158  ලංකාවේ පරිපාළන ඒකක
      »   158 වැනි වැඩසටහන

     
Administrative Units in Sri Lanka
      »   158th Program
 01 පෙබරවාරි 2020

 01st of February 2020
157  ශ්‍රී ලංකාවේ යුක්තිය විසදීමේ කාර්ය අතීතයේ සිට වර්ථමානයේ සිදුවිය යුතු ආකාරය
      »   157 වැනි වැඩසටහන
 25 ජනවාරි 2020
156  රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික භාවය සහ ජනාධිපති තුමාගේ ඉන්දියානු සංචාරය
      »   156 වැනි වැඩසටහන
 18 ජනවාරි 2020
155  බඩු මිල, දුප්පත්කම සහ ආන්ඩු පෙරළීම
      »   155 වැනි වැඩසටහන
 11 ජනවාරි 2020
154  ගෙවීගිය කාළයත් නව වසරත් තුල රටේ පවතින විචලනයන්
      »   154 වැනි වැඩසටහන
 04 ජනවාරි 2020
153  වර්ෂ අවසානයේ දී නව වසරට මූණ දෙන්නේ කෙසේද ?
      »   153 වැනි වැඩසටහන
 28 දෙසැම්බර් 2019
152  රටක කීර්තිනාමය හෝ ප්‍රතිරූපය පලුදුවීම, වැඩිවර්ධනය වීම ජාත්‍යන්තරව විමසාබලන ආකාරය
      »   152 වැනි වැඩසටහන
 21 දෙසැම්බර් 2019
151  නව ජනාධිපති හට දුපත් රාජ්‍ය නායකයකු ලෙස ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ගැටලු හෝ අභියෝග කෙබදුද?
      »   151 වැනි වැඩසටහන
 07 දෙසැම්බර් 2019
150  ඩයස්පෝරාව - විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකීකයන්ට මැතිවරණ ගැන ඇති උනන්දුව හා එය ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට ඇති සීමාවන්
      »   150 වැනි වැඩසටහන
 30 නොවැම්බර් 2019
149  නව නායකත්වයක් යටතේ ශ්‍රීලංකාව තුල ප්‍රථමයෙන් ආමන්ත්‍රනය වියයුතු ගැටලු
      »   149 වැනි වැඩසටහන
 23 නොවැම්බර් 2019
148  ශ්‍රී ලංකාවේ මීලග ජනාධිපතිවරයා සහ ඔහු සතුවන බලතල අනූව පොරොන්දු ඉටුකල හැකි සීමාවන්
      »   148 වැනි වැඩසටහන
 09 නොවැම්බර් 2019
147  දේශපාලනයට කලු පැල්ලම් එක්කල ලංකා ඉතිහාසයේ වර්ජන ප්‍රවනතා
      »   147 වැනි වැඩසටහන
 02 නොවැම්බර් 2019
146  අවට සිටින පිරිස හෝ පරණ ක්‍රම ජනාධිපති අපේක්ෂකයකුට බලපාන ආකාරය
      »   146 වැනි වැඩසටහන
 26 ඔක්තෝබර් 2019
145  මෙරට දේශපාලන වේදිකාවල කෙරෙන සංවාද වල හරවත් බව පිලිබද විග්‍රහයක්
      »   145 වැනි වැඩසටහන
 12 ඔක්තෝබර් 2019
121  ශ්‍රී ලංකාවේ අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන්
      »   121 වැනි වැඩසටහන

     Commercial civil aviation - Making Sri Lanka an international hub for South Asia

      »   121st Program
 09 පෙබරවාරි 2019

 09th of February 2019
120  ජාතික නිදහස් දිනය
      »   120 වැනි වැඩසටහන

     National Independent’s day

      »   120th Program
 02 පෙබරවාරි 2019

 02nd of February 2019
119  මෙරට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ ආර්ථිකය
      »   119 වැනි වැඩසටහන

     Democracy and the Economy of this Country

      »   119th Program
 26 ජනවාරි 2019

 26th of January 2019
118  ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ව්‍යාපාරය
      »   118 වැනි වැඩසටහන

     Tourism in Sri Lanka

      »   118th Program
 19 ජනවාරි 2019

 19th of January 2019
93  සුලු පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ගැටලු
      »   93 වැනි වැඩසටහන

     Problems of Small Scale Industries

      »   93rd Program
 28 ජූලි 2018

 28th of July 2018
92  එදිනෙදා ජීවිතයේ ඔබට ඇති ගැටලු මොනවාද?
      »   92 වැනි වැඩසටහන

     What are the Problems that you face in day today life

      »   92nd Program
 21 ජූලි 2018

 21st of July 2018
91  ශ්‍රී ලාංකීකයන්ගේ විදෙස් රැකියා නියුතුව
      »   91 වැනි වැඩසටහන

     Accessing labour markets abroad

      »   91st Program
 14 ජූලි 2018

 14th of July 2018
90  ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කල යුතුද?
      »   90 වැනි වැඩසටහන

     Does Sri Lanka need Constitutional Reform?

      »   90th Program
 07 ජූලි 2018

 07th of July 2018
89  දේශපාලනඥයකු සතු ගුණාංග
      »   89 වැනි වැඩසටහන

     Why do are so many Sri Lankans seeking greener pastures abroad?

      »   89th Program
 30 ජූනි 2018

 30th of June 2018
88  පලාත් සභා ක්‍රමය අවශ්‍යද?
      »   88 වැනි වැඩසටහන

     Are Provincial Councils really necessary?

      »   88th Program
 23 ජූනි 2018

 23rd of June 2018
87  එකිනෙකට වෙනස් එකිනෙකාගේ ගැටලු
      »   87 වැනි වැඩසටහන

     Multiple personalities different issues

      »   87th Program
 17 ජූනි 2018

 17th of June 2018
     විකාශය වූයේ නැත
      

     Was not telecast

      
 10 ජූනි 2018

 10th of June 2018
86  විදුලි අර්බුදය
      »   86 වැනි වැඩසටහන

     Sri Lanka's massive power and energy crisis

      »   86th Program
 03 ජූනි 2018

 03rd of June 2018
85  ශ්‍රී ලංකාවට ඒකාධිපති පාළකයකු අවශ්‍ය ද?
      »   85 වැනි වැඩසටහන

     Does Sri Lanka need An autocratic administration

      »   85th Program
 27 මැයි 2018

 27th of May 2018
84  ශ්‍රී ලංකාව කුඩා රටක් ලෙස අපනයනය කලයුත්තේ මොනවාද?
      »   84 වැනි වැඩසටහන

     What should Sri Lanka export as a small country?

      »   84th Program
 20 මැයි 2018

 20th of May 2018
83  වංචාව සහ දූෂණය අවම කරගැනීම
      »   83 වැනි වැඩසටහන

     Sri Lanka should try to minimize corruption

      »   83rd Program
 13 මැයි 2018

 13th of May 2018
82  මෙරට නිදහස් අධ්‍යාපනය
      »   82 වැනි වැඩසටහන

     Do We Really Enjoy Free Education In Sri Lanka

      »   82nd Program
 06 මැයි 2018

 06th of May 2018
81  මැයි දින සැමරුම් දින වෙනස් කිරිම
      »   81 වැනි වැඩසටහන

     Shifting the May Day celebrations

      »   81st Program
 22 අප්‍රේල් 2018

 22nd of April 2018
80  ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය සේවය
      »   80 වැනි වැඩසටහන

     Sri Lanka Railways

      »   80th Program
 15 අප්‍රේල් 2018

 15th of April 2018
79  රටේ දේශපාලන තත්වය සහ මෙවර අලුත් අවුරුද්ද
      »   79 වැනි වැඩසටහන

     Current political situation & Sinhala and Tamil New Year

      »   79th Program
 08 අප්‍රේල් 2018

 08th of April 2018
78  මෙරට කැබිනට් මණ්ඩලය
      »   78 වැනි වැඩසටහන

     The Cabinet of Sri Lanka

      »   78th Program
 01 අප්‍රේල් 2018

 01st of April 2018
77  පළාත් පාලන නියෝජිත සංඛ්‍යාව වැඩි කිරිම හා එහි ප්‍රතිඵල
      »   77 වැනි වැඩසටහන

     The optimal number of representatives of the provincial council

      »   77th Program
 25 මාර්තු 2018

 25th of March 2018
76  සාමාජ මාධ්‍ය ඡාලා අත්හිටුවීම හා එහි බලපෑම
      »   76 වැනි වැඩසටහන

     Ban on social media over violence

      »   76th Program
 18 මාර්තු 2018

 18th of March 2018
75  නාගරිකව පවතින රථවාහන තදබදය
      »   75 වැනි වැඩසටහන

     Urban Traffic Management and Control

      »   75th Program
 11 මාර්තු 2018

 11th of March 2018
74  අප තාක්ෂණය ප්‍රමාණවත් ලෙස භාවිතා නොකරන්නේ ඇයි ?
      »   74 වැනි වැඩසටහන

     Why don't we apply technology much in our lives

      »   74th Program
 04 මාර්තු 2018

 04th of March 2018
     විකාශය වූයේ නැත
      

     Was not telecast

      
  25 පෙබරවාරි 2018

 25th of February 2018
73  රටේ පවතින දේශපාලන තත්ත්වය මතුකර ඇත්තේ කුමක්ද?
      »   73වැනි වැඩසටහන

     What are the Emergence of the current Political situation ?

      »   73rd Program
 18 පෙබරවාරි 2018

 18th of February 2018
     විකාශය වූයේ නැත
      

     Was not telecast

      
  11 පෙබරවාරි 2018

 11th of February 2018
     විකාශය වූයේ නැත
      

     Was not telecast

      
  04 පෙබරවාරි 2018

 04th of February 2018
72  නිදහසින් පසු අප චින්තනයෙන් නිවහල් ස්‍වෛයිරී පිරිසක්ද?
      »   72 වැනි වැඩසටහන

     Seven decades since Independence

      »   72nd Program
 28 ජනවාරි 2018

 28th of January 2018
71  පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණය හා ඉදිරිපත් වන නියෝජිතයන්
      »   71 වැනි වැඩසටහන

     The Provincial Council Elections

      »   71st Program
 21 ජනවාරි 2018

 21st of January 2018
70  කෘෂිකර්මාන්තයට පුද්ගලයන් යොමුනොවන්නේ ඇයි?
      »   70 වැනි වැඩසටහන

     Why people attempt to leave agricultural sector?

      »   70th Program
 14 ජනවාරි 2018

 14th of January 2018
69  බලාපොරොත්තු අලුත් කරගතයුත්තේ ඇයි?
      »   69 වැනි වැඩසටහන

     Why should we keep new hopes ?

      »   69th Program
 07 ජනවාරි 2018

 07th of January 2018
68  2017 වසර පිලිබද නැවත හැරී බලමු
      »   68 වැනි වැඩසටහන

     Let’s have a quick review of 2017

      »   68th Program
 31 දෙසැම්බර් 2017

 31st of December 2017
67  අපේ ආහාර අසමතුලිතතා රටාව
      »   67 වැනි වැඩසටහන

     Our Food Consumption Pattern and Trends

      »   67th Program
  24 දෙසැම්බර් 2017

 24th of December 2017
66  දූෂනයට එරෙහිව නායකයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය කෙබදුද?
      »   66 වැනි වැඩසටහන

     Ending corruption for a better future

      »   66th Program
  17 දෙසැම්බර් 2017

 17th of December 2017
65  අනිවාර්ය ජාතික සේවය
      »   65 වැනි වැඩසටහන

     National service

      »   65th Program
  10 දෙසැම්බර් 2017

 10th of December 2017
     විකාශය වූයේ නැත
      

     Was not telecast

      
  03 දෙසැම්බර් 2017

 03rd of December 2017
64  මෙරට අධ්‍යාපන ක්‍රමය කෙසේ වෙනස් විය යුතුද?
      »   64 වැනි වැඩසටහන

     Necessity of Upgrading our Education System

      »   64th Program
  26 නොවැම්බර් 2017

 26th of November 2017
63  අයවැය සම්බන්ධයෙන් ජනතාව තුල තිබූ බලාපොරොත්තු
      »   63 වැනි වැඩසටහන

     The 2018 Budget - Public Expectations

      »   63rd Program
  19 නොවැම්බර් 2017

 19th of November 2017
62  පලාත්පාලන ආයතනවල නියෝජිත සංඛ්‍යාව වැඩිකිරීම
      »   62 වැනි වැඩසටහන

     Increasing the number of local representatives - what for?

      »   62nd Program
  12 නොවැම්බර් 2017

 12th of November 2017
61  ශ්‍රී ලංකාවට ජාතික ගුවන්සේවයක් අවශ්‍යද?
      »   61 වැනි වැඩසටහන

     Does Sri Lanka need a national airline?

      »   61st Program
  05 නොවැම්බර් 2017

 05th of November 2017
60  ජීවන වියදම ඉහල යෑම ගැන සමාජයට දැනෙන දේ
      »   60 වැනි වැඩසටහන

     How the Cost of Living Affects Your Income

      »   60th Program
  29 ඔක්තෝබර් 2017

 29th of October 2017
59  වෘත්තිය සමිති සහ එහි ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබද ජනතා මත
      »   59 වැනි වැඩසටහන

     Objectives of trade union

      »   59th Program
  21 ඔක්තෝබර් 2017

 21st of October 2017
58  විධායක ජනපති ක්‍රමය පැවතිය යුතුද නැතිනම් සංශෝධනය විය යුතුද?
      »   58 වැනි වැඩසටහන

     Do we need executive powers for Srilankan politics ?

      »   58th Program
  14 ඔක්තෝබර් 2017

 14th of October 2017
57  මත්ද්‍රව්‍ය පැතිරීම සහ භාවිතය
      »   57 වැනි වැඩසටහන

     Effects of drug addiction

      »   57th Program
  07 ඔක්තෝබර් 2017

 07th of October 2017
56  අපේ රටේ ජනතාව විදේශ ගතවන්නේ ඇයි?
      »   56 වැනි වැඩසටහන

     The Reason for Srilankan People to migrate

      »   56th Program
  30 සැප්තැම්බර් 2017

 30th of September 2017
55  ළමා අපයෝජන අපචාර
      »   55 වැනි වැඩසටහන

     Child Abuse in our Society

      »   55th Program
  23 සැප්තැම්බර් 2017

 23rd of September 2017
54  පොලිතින් ප්ලාස්ටික් භාවිතයෙන් ඉවත්කිරීම
      »   54 වැනි වැඩසටහන

     A ban on Plastic and polythene

      »   54th Program
  16 සැප්තැම්බර් 2017

 16th of September 2017
53  රට තුළ ජනතාව අතර පැනනගින කැරළි
      »   53 වැනි වැඩසටහන

     Clash of rebellions

      »   53rd Program
  09 සැප්තැම්බර් 2017

 09th of September 2017
52  පාසැල් දරුවන්ගේ ප්‍රවාහන සේවා පිළිබද සෑහීමකට පත්විය හැකිද?
      »   52 වැනි වැඩසටහන

     School transport services

      »   52nd Program
  02 සැප්තැම්බර් 2017

 02nd of September 2017
51  ඡන්දයක් අවශ්‍යද?
      »   51 වැනි වැඩසටහන

     Do we need an Election ?

      »   51st Program
  19 අගෝස්තු 2017

 19th of August 2017
50  පාසැල් නිවාඩු කාලය
      »   50 වැනි වැඩසටහන

     School Vacation

      »   50th Program
  12 අගෝස්තු 2017

 12th of August 2017
49  ඉතින් අපි වෙනස්විය යුතුද?
      »   49 වැනි වැඩසටහන

     Do we Really need to change?

      »   49th Program
  05 අගෝස්තු 2017

 05th of August 2017
48  දේශපාලනය විනෝදාශ්වාදය පිණිසද?
      »   48 වැනි වැඩසටහන

     Shift towards politics as entertainment?

      »   48th Program
  29 ජූලි 2017

 29th of July 2017
47  චීනයේ බලපෑම ශ්‍රී ලංකාවට හා ලෝකයට බලපාන ආකාරය
      »   47 වැනි වැඩසටහන

     Chinese development and how it effect to Sri Lanka and to the world

      »   47th Program
  22 ජූලි 2017

 22nd of July 2017
46  සමාජ මාධ්‍ය
      »   46 වැනි වැඩසටහන

     Social Media

      »   46th Program
  15 ජූලි 2017

 15th of July 2017
45  රට තුල දැවෙන ගැටළුවක් වූ අරගල සහ උද්ඝෝෂන
      »   45 වැනි වැඩසටහන

     Protests against Rights

      »   45th Program
  08 ජූලි 2017

 08th of July 2017
44  පළාත් පාලන මැතිවරණය
      »   44 වැනි වැඩසටහන

     Provincial council elections

      »   44th Program
  01 ජූලි 2017

 01st of July 2017
43  වසර 39ක සිට ආන්දෝලන යට තුඩුදුන් විධායක ජනාධිපති ධූරය
      »   43 වැනි වැඩසටහන

     Executive Presidency of Srilanka

      »   43rd Program
  24 ජූනි 2017

 24th of June 2017
42  සමාජයක් ලෙස අප ඍණාත්මක පැතිකඩ පමණක් දකින්නේ ඇයි?
      »   42 වැනි වැඩසටහන

     Why do we always think negative thoughts

      »   42nd Program
  17 ජූනි 2017

 17th of June 2017
41  පොසොන් සමයේ අපගේ ආගමීක ජීවිතය පිළිබද විමසා බැලීම
      »   41 වැනි වැඩසටහන

     Short review of our religious life in Poson season

      »   41st Program
  10 ජූනි 2017

 10th of June 2017
40  දේශපාලන නායකයා කෙබදු අයෙකු විය යුතුද?
      »   40 වැනි වැඩසටහන

     How should a political leader be?

      »   40th Program
  03 ජූනි 2017

 03rd of June 2017
     විකාශය වූයේ නැත
      

     Was not telecast

      
  27 මැයි 2017

 27th of May 2017
39  වෙළඳ ඒකාධිකාරය
      »   39 වැනි වැඩසටහන

     39th Programme

      »   39th Program
  20 මැයි 2017

 20th of May 2017
38  GSP+ හා සහන
      »   38 වැනි වැඩසටහන

     GSP+

      »   38th Program
  13 මැයි 2017

 13th of May 2017
37  මොකක්ද මේ හදිස්සිය?
      »   37 වැනි වැඩසටහන

     37th Programme

      »   37th Program
  06 මැයි 2017

 06th of May 2017
36  සංවර්ධනය නිසා පරිසරයට සිදුවන හානි
      »   36 වැනි වැඩසටහන

     Rising pollution with the developing world

      »   36th Program
  29 අප්‍රේල් 2017

 29th of April 2017
35  ඔබට කොහොමදැයි ඔබ දන්නවාද?
      »   35 වැනි වැඩසටහන

     Dang kohomeda?

      »   35th Program
  22 අප්‍රේල් 2017

 22nd of April 2017
34  සූර්ය මංගල්යයේ තාක්ෂණික මුහුණුවර
      »   34 වැනි වැඩසටහන

     Technological Appearance of Sun festival

      »   34th Program
  15 අප්‍රේල් 2017

 15th of April 2017
     විකාශය වූයේ නැත
      

     Was not telecast

      
  08 අප්‍රේල් 2017

 08th of April 2017
33  රටේ ආර්ථිකය
      »   33 වැනි වැඩසටහන

     Economic Standard of the Country

      »   33rd Program
  01 අප්‍රේල් 2017

 01st of April 2017
32  උද්ඝෝෂණය කිරීමේ අයිතිය
      »   32 වැනි වැඩසටහන

     Right to protest

      »   32nd Program
  25 මාර්තු 2017

 25th of March 2017
31  සාගර සම්පත් නිසිසේ භාවිතාව
      »   31 වැනි වැඩසටහන

     Importance of the Ocean

      »   31st Program
  18 මාර්තු 2017

 18th of March 2017
30  ඩෙංගු මර්ධනය සමාජ වගකීමකි
      »   30 වැනි වැඩසටහන

     30th Programme

      »   30th Program
  11 මාර්තු 2017

 11th of March 2017
29  ඩෙංගු මර්ධනය සමාජ වගකීමකි
      »   29 වැනි වැඩසටහන

     29th Programme

      »   29th Program
  04 මාර්තු 2017

 04th of March 2017
28  පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල රටට අවශ්‍යද?
      »   28 වැනි වැඩසටහන

     Do We Need Private Universities ?

      »   28th Program
  25 පෙබරවාරි 2017

 25th of February 2017
27  නිෂ්පාදන ආර්ථිකය
      »   27 වැනි වැඩසටහන

     Increasing Production & Manufacturing

      »   27th Program
  18 පෙබරවාරි 2017

 18th of February 2017
26  පශ්චාත් සත්‍යය
      »   26 වැනි වැඩසටහන

     26th Program

      »   26th Program
  11 පෙබරවාරි 2017

 11th of February 2017
25  දේශපාලන බලය
      »   25 වැනි වැඩසටහන

     The Contradictions And Complimentariness Of the Devolution of Power vs. Centralised Administration For Accelerated Development

      »   25th Program
  28 ජනවාරි 2017

 28st of January 2017
24  ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ ඇති අභියෝගතා
      »   24 වැනි වැඩසටහන

     The Challenges of the Construction Industry in Sri Lanka

      »   24th Program
  21 ජනවාරි 2017

 21st of January 2017
23  ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා කෘෂිකර්මාන්තයේ අභියෝග
      »   23 වැනි වැඩසටහන

     Feeding the Nation - Food Security & Agriculture Challenges

      »   23rd Program
  14 ජනවාරි 2017

 14th of January 2017
22  අපනයනයේ වැදගත්කම
      »   22 වැනි වැඩසටහන

     Why Exports are important

      »   22nd Program
  07 ජනවාරි 2017

 07th of January 2017
21  2017 සඳහා තවදුරටත් ලෝකයේ වෙනස්වීමකට සූදානම්වීම
      »   21 වැනි වැඩසටහන

     Preparing for further global change in 2017

      »   21st Program
  31 දෙසැම්බර් 2016

 31st of December 2016
20  තාක්ෂණය හා නව උත්පාදනය ලෝකය වෙනස් කරන්නේ කෙසේද
      »   20 වැනි වැඩසටහන

     How technology and innovation is changing the world

      »   20th Program
  24 දෙසැම්බර් 2016

 24th of December 2016
19  විදේශ රැකියා හා ආගමනය
      »   19 වැනි වැඩසටහන

     Foreign Employment And Emigration - A Case Of the Grass Being Greener On the Other Side?

      »   19th Program
  17 දෙසැම්බර් 2016

 17th of December 2016
18  ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්
      »   18 වැනි වැඩසටහන

     The Donald Trump phenomenon

      »   18th Program
  10 දෙසැම්බර් 2016

 10th of December 2016
17  වෛරී දේශපාලනය
      »   17 වැනි වැඩසටහන

     The Rise of Hate Politics

      »   17th Program
  03 දෙසැම්බර් 2016

 03rd of December 2016
16  රිය අනතුරු වැළැක්වීමේ මාර්ග
      »   16 වැනි වැඩසටහන

     Ways to Prevent Traffic Accidents

      »   16th Program
  26 නොවැම්බර් 2016

 26th of November 2016
15  වැඩිහිටි ජනගහනය
      »   15 වැනි වැඩසටහන

     Coping with an Aging Population

      »   15th Program
  19 නොවැම්බර් 2016

 19th of November 2016
14  අලි ඇතුන් සංරක්ෂණය
      »   14 වැනි වැඩසටහන

     Balancing the Need to Protect With Our Traditional And Cultural Practices

      »   14th Program
  12 නොවැම්බර් 2016

 12th of November 2016
13  මැතිඇමතිවරුන්ගේ වාහන භාවිතය
      »   13 වැනි වැඩසටහන

     In our more socially enlightened era, are luxurious official vehicles outdated and incongruous?

      »   13th Program
  05 නොවැම්බර් 2016

 05th of November 2016
12  යුද්ධයෙන් පසු උතුරු නැගෙනහිර තත්වය
      »   12 වැනි වැඩසටහන

     Reconciliation & Healing After the War - Where does it stand

      »   12th Program
  29 ඔක්තෝබර් 2016

 29th of October 2016
11  නව ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සඳහා මහජන අදහස් සලකා
      »   11 වැනි වැඩසටහන

     Diverging Opinions About Our Constitution

      »   11th Program
  22 ඔක්තෝබර් 2016

 22nd of October 2016
10  තරුණ පරපුරේ වෘත්තීය අවශ්‍යතා හා ඔවුන්ගේ අනාගතය
      »   10 වැනි වැඩසටහන

     Preparing Our Youth for their Future through Entrepreneurship and Vocational Training

      »   10th Program
  15 ඔක්තෝබර් 2016

 15th of October 2016
09  දේශපාලන පක්‍ෂ හා ජනතා අපේක්‍ෂා
      »   9 වැනි වැඩසටහන

     The Diminishing Clout of Political Parties

      »   9th Program
  08 ඔක්තෝබර් 2016

 08th of October 2016
08  රණවිරුවන්ට ඔවුන්ට උරුම වියයුතු ගෞරවය ලබාදෙමු
      »   8 වැනි වැඩසටහන

     Giving Our War Veterans the Respect they Deserve

      »   8th Program
  02 ඔක්තෝබර් 2016

 02nd of October 2016
07  යුක්තිය හා සමාජ සාධාරණත්වය
      »   7 වැනි වැඩසටහන

     Are Justice and Fairness in the Eye of the Beholder?

      »   7th Program
  25 සැප්තැම්බර් 2016

 25th of September 2016
06  ජාත්‍යන්තර වශයෙන් දේශපාලඥයන් පිළිබඳ ජනතාව තුළ වැඩෙමින් පවතින අවිශ්වාසය
      »   6 වැනි වැඩසටහන

     The Growing Distrust of Politicians Worldwide

      »   6th Program
  18 සැප්තැම්බර් 2016

 18th of September 2016
05  රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණය
      »   5 වැනි වැඩසටහන

     Demonizing Privatization

      »   5th Program
  11 සැප්තැම්බර් 2016

 11th of September 2016
04  ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය
      »   4 වැනි වැඩසටහන

     Sri Lanka’s Health Sector

      »   4th Program
  04 සැප්තැම්බර් 2016

 04th of September 2016
03  ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාහනය
      »   3 වැනි වැඩසටහන

     Straight Talk about Sri Lanka's Transport System

      »   3rd Program
  28 අගෝස්තු 2016

 28th of August 2016
02  ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය
      »   2 වැනි වැඩසටහන

     Straight Talk on Primary Education

      »   2nd Program
  21 අගෝස්තු 2016

 21st of August 2016
01  ආණ්ඩුව හා බදු
      »   1 වැනි වැඩසටහන

     Government and Taxes

      »   1st Program
  14 අගෝස්තු 2016

 14th of August 2016